Kết quả bóng đá hôm nay

Giờ Chủ Tỷ số Khách
Ngày 12/06
02h00 Turkey 0 - 3 Italy
20h00 Wales 1 - 1 Switzerland
23h00 Denmark 0 - 1 Finland
Ngày 13/06
02h00 Belgium 3 - 0 Russia
20h00 England 1 - 0 Croatia
23h00 Austria 3 - 1 North Macedonia
Ngày 14/06
02h00 Netherlands 3 - 2 Ukraine
20h00 Scotland 0 - 2 Czech Republic
23h00 Poland 1 - 2 Slovakia
Ngày 15/06
02h00 Spain 0 - 0 Sweden
23h00 Hungary 0 - 3 Portugal
Ngày 16/06
02h00 France 1 - 0 Germany
Ngày 26/06
23h00 Wales 0 - 4 Denmark
Ngày 27/06
02h00 Italy 2 - 1 Austria
23h00 Netherlands 0 - 2 Czech Republic
Ngày 28/06
02h00 Belgium 1 - 0 Portugal
23h00 Croatia 3 - 5 Spain
Ngày 29/06
02h00 France 7 - 8 Switzerland
23h00 England 2 - 0 Germany
Ngày 30/06
02h00 Sweden 1 - 2 Ukraine